Jak se přihlásit?

Dětská skupina Indiánek byla k 31. 8. 2023 trvale uzavřena. Nedá se k nám tedy již přihlásit.

Na stejném místě vznikla Dětská skupina ROSY Ostrava-Jih, kontakt https://rosyostrava.cz/rosy-iii-ostrava-jih/.

Chcete své dítko přihlásit do dětské skupiny Indiánek?
Přijďte si k nám prohlédnout prostory, pohrát si a zeptat se na vše, co Vás zajímá.
Průzkumná návštěva je nezávazná a zdarma.
Pokud se rozhodnete, že se z Vašeho dítka stane indiánek, bude potřeba docházku ošetřit i po administrativní stránce. Zde jsou ke stažení dokumenty, které potřebujete ke zdárnému přihlášení. Pokud nemáte možnost tisku, máme dokumenty připravené v papírové formě přímo v Indiánkovi.

Dokumenty k vyplnění a odevzdání před nástupem do Indiánka:


1) Vyplňte Evidenční list a přihlášku:


2) Prosíme, navštivte dětského lékaře a požádejte jej o vyplnění posudku:


3) Služba péče o dítě v Indiánkovi je poskytována s částečnou úhradou nákladů, protože je zajišťována s využitím příspěvku na provoz dětské skupiny. Proto je potřeba doložit doklad o vazbě na trh práce rodiče, se kterým je podepsána smlouva.  Níže si vyberte jednu z variant dokladu, která se Vás týká:

a) Pracovní smlouva nebo jiný dokument prokazující existenci základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru rodiče,

b) Potvrzení o studiu v denní formě,

c) Potvrzení Úřadu práce – krajské pobočky úřadu práce nebo pobočky Úřadu práce pro hlavní město Prahu o tom, že rodič je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání,

d) Čestné prohlášení rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, o povinnosti platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.


Až budete mít všechny dokumenty vyplněné, podepíšeme “Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině” a hurá do Indiánka!

Dokumenty k pročtení: